WEBÁRUHÁZ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK1. A szerződési feltételek alapfogalmai 

1.1 Eladó, Szolgáltató adatai 

Eladó, Szolgáltató neve: PRIMA-PROTETIKA Gyártó és Kereskedelmi Kft. 
Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.  
Telephely: 5600 Békéscsaba, Vandháti út 1. 
Képviselője: Szilágyi Szilárd László ügyvezető 
Telefon: 06 (66) 529-470 ; 06 (20) 939-1003 
Fax: 06 (66) 529-480 
E-mail cím: webaruhaz@prima-protetika.hu , info@prima-protetika.hu 
Adószám: 11046893-2-04 
Cégjegyzékszám: 04-09-002488 
Cégbíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága 

1.2 A Vásárló 

Természetes vagy jogi személy, aki a jelen szerződési feltételeket elfogadja, és a webáruházon keresztül, vagy e-mailben, vagy telefonon árut rendel meg. 

1.3 Szállítók adatai (továbbiakban szállítók) 

Cégnév:Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhelye:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Postacíme: Budapest 1540 

Cégjegyzékszám:01-10-042463 

Cégnév: GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

Székhelye:2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2 

Cégjegyzékszám:13-09-111755 

A Szállítók a csomagszállítási tevékenységet a PRIMA-PROTETIKA Kft-vel kötött Szolgáltatási szerződések alapján végzik. A szállítók, a PRIMA-PROTETIKA Kft. által átadott árut és a teljesítéshez szükséges dokumentumokat kiszállítják a PRIMA-PROTETIKA Kft. által átadott címre, az áru ellenértékét helyette és nevében átveszik. A Szállítók tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzik.  

1.4 A szerződés tárgya 

A PRIMA-PROTETIKA Kft. által üzemeltetett internetes áruházban megvásárolható valamennyi árucikk, melyek jellemzőit a Termék bemutató oldalából tudhatja meg részletesen. 

2. Webáruház szerződési feltételek célja 

A PRIMA-PROTETIKA Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a honlap szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. 

A Webáruház szerződési feltételei a PRIMA-PROTETIKA Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő a honlap szolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. Jelen szerződési feltételek tárgyát képező honlap szolgáltatás igénybevételével megrendelt terméket és az erre vonatkozó használati utasítást, számlát, jótállási jegyet a Vásárló számára a szállító kézbesíti. 

2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele 

A Webáruház szerződési feltételek Vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatások igénybevételének előfeltétele és a feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a prima-protetika.hu internetes felületen megrendelést ad le. Az e-mailben vagy telefonon keresztül történő rendelés feltétele a jelen szerződési feltételek megismerése és elfogadása. 

Mielőtt egy termék megvásárlása mellett dönt, kérjük, teljeskörűen tájékozódjon, hogy a termék megfelel-e az Ön igényeinek és rendelkezik-e azon tulajdonságokkal melyeket Ön elvár egy terméktől. 

2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya 

A PRIMA-PROTETIKA Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webáruház Szerződési Feltételek módosultak, a Vásárló a változásokról a prima-protetika.hu internetes felületre történő belépéskor értesülhet. 

2.3 A Webáruház-szolgáltatásterületi hatálya 

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A PRIMA-PROTETIKA Kft. azonban kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés törlésre kerül a szolgáltató által. 

3. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatása

A PRIMA-PROTETIKA Kft. hivatkozással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:82-6:85§ ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a https://prima-protetika.hu/ szolgáltatásait igénybe vevőknek:

3.1 Általános jellemzők 

A PRIMA-PROTETIKA Kft. termékeire a Vásárló az Eladó honlapján elérhető Webáruház-on keresztül adhat le megrendelést, mely a 2.1. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A megrendelések a Webáruház rendszer adatbázisába bejegyzésre kerülnek, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A megrendelés beérkezéséről visszaigazoló e-mail üzenetet kap a megrendelő. A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) két munkanapon belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja. Így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre es nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail megérkezésével. 

A Webáruház rendszerében regisztráció nélkül is lehet vásárolni. A regisztráció előnye azonban, hogy az azonosítók megadásával adataihoz bármikor hozzáférhet és módosíthatja azokat, így az ismételt vásárlást gyorsabbá teszi. A regisztrációkor megadott személyes adatokat, e-mail címmel és jelszóval tároljuk a későbbi azonosításhoz. A kiállított számlán található adatok utólag nem változtathatóak. A termék megrendelése esetén a szerződés elektronikusan jön létre, a megrendelés feladásával egy időben. 

3.2 Megrendelés folyamata 

A PRIMA-PROTETIKA Webáruház termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában levő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék nevére klikkelve tájékozódhat a megrendelni kívánt termek részletes jellemzőiről, áráról. 

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék-találatok listaszerűen jelennek meg. A választott termék a „KOSÁRBA TESZ” gomb segítségével helyezhető a kosárba. A Felhasználó a kosár tartalmat a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termekből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár menüpontban a Felhasználó a „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” és a „FIZETÉS” gombok közül választhat. Lehetőség van a regisztrációra, de lehetséges a regisztráció nélküli vásárlás is, ebben az esetben a „Vásárlás vendégként” lehetőséget kell megjelölni. 

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: 

e-mail cím, 

név, 

telefonszám, 

számlázási cím, 

valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím. 

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak, elírás esetén a rendelés véglegesítéséig bármikor visszaléphet és javíthatja azokat. A rendelés véglegesítése előtt ismételten átnézheti adatait. Rendelés véglegesítését követően, regisztráció hiányában, webaruhaz@prima-protetika.hu emailcímre küldött levélben, rendelésszámát megadva pontosíthatja adatait. Abban az esetben ha regisztrált felhasználó, a https://prima-protetika.hu/ oldalon bejelentkezést követően a Belépési adatok módosítása illetve a Számlázási adatok módosítása menüpontok alatt módosíthatja adatait.

Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználónak lehetősége van törölni a regisztrációját vagy e-mailben kérheti a Szolgáltatótól. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható. 

A megrendelés következő lépeseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiséget. Adatbeviteli hibák esetén az előző lépésre visszakattintva javítható a rosszul megadott adat. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató fele. 

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belepést a legfelső menüsorban található „Belepés/Regisztráció” menüpont segítségével végezheti el. Belepés után megjelenik a „Fiókom” menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint különböző fiókbeállításokat tud elvégezni. 

Rendelése leadásakor Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik! 

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webáruház „Kapcsolat” menüpontjában lévő űrlapon keresztül, vagy a webaruhaz@prima-protetika.hu elektronikus levelezési címen, illetve telefonon teheti meg. 

3.3 A szerződés írásbelisége, iktatása,

A PRIMA-PROTETIKA Kft. Webáruháza használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A PRIMA-PROTETIKA Kft.  azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

3.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar nyelv. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

3.5 Kedvezmények 

A PRIMA-PROTETIKA webáruház többféle kedvezményt nyújt ügyfeleinek. 

3.5.1. Kupon kód 

A PRIMA-PROTETIKA webáruház időszakosan online kupon kódokat bocsát ki, melyekről offline és online kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatja ügyfeleit. Egy-egy online kupon vagy százalékos vagy fix összegű kedvezményre jogosíthat. A fix összegű online kupon minden esetben bruttó értékben és forintban értendő. 

Az online kupon nem váltható át pénzre, nem adható vissza belőle pénz. 

A felhasznált online kupon által nyújtott kedvezmény megjelenik a megrendelés összegzésében és a visszaigazolásban is. Az online kuponok a lejárati dátum után már nem használhatóak fel. Egy vásárlásnál csak egy kupon használható fel. 

A kupon kód kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze és akciós termék vásárlása esetén nem használható fel. 

A kupon felhasználása: 

Az online kupont a Kosár tartalmának ellenőrzésekor, a fizetési adatok megadásával egyidejűleg lehet beváltani. A Kuponkód mezőbe kell az online kupon kódját beírni, majd a „Kupon beváltása” gombra kattintva lehet a kedvezményt érvényesíteni. 

3.5.2. További kedvezmények 

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) tagjai, illetve a HVG klubkártya tulajdonosok 5% kedvezményben részesülnek a PRIMA-PROTETIKA WEBÁRUHÁZBAN történő vásárlásuk során, amennyiben a meszk vagy hvg kuponkódok valamelyikét aktiválják, illetve a vásárlási folyamat során a megjegyzés rovatba beírják a kártya számát. 

A kupon felhasználása: 

Az online kupont a Kosár tartalmának ellenőrzésekor, a fizetési adatok megadásával egyidejűleg lehet beváltani. A Kuponkód mezőbe kell az meszk vagy hvg kupon kódot beírni, majd a „Kupon beváltása” gombra kattintva lehet a kedvezményt érvényesíteni. A kedvezmény abban az esetben érvényes, ha egyidejűleg a megjegyzés rovatba beírásra kerül az adott kártya száma. 

3.6. Vénybeváltás 

A PRIMA-PROTETIKA WEBÁRUHÁZBAN orvosi rendelvényre felírt eszközöket nem szolgálunk ki, vénybeváltásra a webáruházon keresztül nincs lehetőség. Vényre felírt segédeszközét kiválthatja bármely PRIMA-PROTETIKA SZAKÜZLETBEN. Szaküzleteink elérhetőségeit megtalálja az „ÜZLETEINK” menüpontban. 

3.7. Egészségpénztári kártya elfogadás 

A PRIMA-PROTETIKA WEBÁRUHÁZBAN lehetőség van arra, hogy a számlát bármely Egészségpénztár nevére és címére állítsuk ki, így a vásárló a számlát saját maga be tudja nyújtani az egészségpénztárához elszámolásra. Ebben az esetben javasolt a számlán a tagsági szám feltüntetése is, melyet a vásárlási folyamat során a megjegyzés rovatba kérünk feltüntetni. Egészségpénztári kártyával történő fizetésre a PRIMA-PROTETIKA WEBÁRUHÁZBAN nincs lehetőség. 

4. Fizetési feltételek 

4.1 Számla 

A szolgáltató csak papír alapú számlát állít ki, és a termék kézhezvételekor adja át a vásárló részére, oly módon, hogy a termék mellé csomagolva a csomagban tálalható. A vásárló külön kérésére a csomag elindítása előtt is van mód a számla e-mailben való átküldésére, de az eredeti példányt a csomagban a termekkel együtt kapja meg. 

Az árak magyar forintban értendőek és az ÁFA összegét tartalmazzák. 

A számla végösszege a kerekítés szabályai szerint alakítva! 

4.2 Fizetési módok 

4.2.1 Bankkártyás fizetés (Ez a fizetési opció jelenleg kialakítás alatt van!) 

Webáruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet: 

• MasterCard 

• Visa 

• Electron - Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáján a kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz! 

• Maestro - Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával! 

A fizetés folyamata: 

A vásárló (kártyabirtokos) a webáruházban a Kosárban választhatja ki a fizetés módját. Bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárlás lezárása képernyőn a "Vásárlás" gomb lenyomása után át lesz irányítva a bank titkosított oldalára. A bank titkosított felületén a kártyaadatok megadása után, a vásárló a fizetés gomb megnyomásával jóváhagyja a tranzakciót. 

A fizetést követően visszatér az prima-protetetika.hu oldalra, és a vásárlásáról visszaigazolást kap. 

Fontos tudnivalók: 

• Egy vásárlást nem lehet többször kifizetni, ez ellen véd a rendszer. 

• A PRIMA-PROTETIKA webáruházhoz nem jutnak el a bankkártya adatok, ezekről csak a bank értesül. 

• Amennyiben túlfizetés történik, vagy valamilyen okból kifolyólag a megrendelt áru nem szállítható, jóváírásra van lehetőség. 

• A kártyás fizetés során Forintban történik a tranzakció. 

• Bankkártyás fizetésre életkortól és országtól függetlenül van lehetőség, de a termék átvétele csak Magyarországon területén lehetséges. 

A biztonságról: 

Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Az OTP Bank rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé az OTP Banknak a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek. 

4.2.2 Utánvét 

Akkor válassza az utánvételes fizetési módot, ha a szállító képviselőjénél szeretné kifizetni a csomag értékét készpénzben a csomag átvételekor. Az utánvételes fizetési módnak plusz költsége van, melyet a rendszer automatikusan megjelenít az Utánvét fizetési mód kiválasztásakor. 

4.2.3 Előre utalás 

Ön előre is utalhatja a rendelése árát. Az utaláshoz szükséges adatokat a vásárlás során a fizetési folyamatnál, az Előre utalás fizetési mód kiválasztásánál olvashatja, illetve a megrendelését megerősítő e-mailben is közöljük. 

Utaláskor a közlemény rovatba feltétlenül írják be a rendelés azonosító számát. Utalása megérkezését követően a megrendelt termékeket postázzuk. Amennyiben túlfizetés történik, vagy valamilyen okból kifolyólag a megrendelt áru nem szállítható, jóváírásra van lehetőség. 

Bővebben lásd a Fizetési feltételek menüpontban: 

FIZETÉSI FELTÉTELEK 

5. Szállítási feltételek és díjak 

Az PRIMA-PROTETIKA webáruház szállítási költsége az aktuális díjszabásnak felel meg kiszállásonként. A kiszállítási díj a rendelt áru mennyiségétől, súlyától függően történik. A szállítási költség a vásárlót terheli, melyről Ön pontos információt kap az áru megrendelésekor. 

A kiszállítást a szolgáltatási szerződések értelmében a szállítók végzik, a PRIMA-PROTETIKA Kft. megbízása alapján. A kiszállítás kizárólag munkanapokon, 08:00 – 16:00 óráig bármely időszakban történhet. A csomagot kétszer próbálják meg kézbesíteni. Sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítő értesítőt hagy maga után. 

Kérjük, tételesen ellenőrizze kiszállításkor a csomagot és csak sérülésmentes és hiánytalan teljesítés esetén vegye át és írja alá az átvételi elismervényt. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben sérült a csomag vagy hiányos, akkor helyben a szállító munkatársától kérjen egy dátummal és aláírással ellátott kárfelvételi jegyzőkönyvet. Ennek hiányában utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 

Amennyiben a szállító az áru átadását nem tudja teljesíteni, úgy újból megkísérli a kiszállítást, illetve a csomagról értesítést hagy. A PRIMA-PROTETIKA Kft. a megrendelt termékeket a megrendelés visszaigazolását követő munkanaptól számított 5 munkanapon belül kiszállítatja. Ettől eltérő szállítási határidők az adott árucikkeknél külön megjelölésre kerülnek. Amennyiben egy megrendelésen belül különböző szállítás határidejű árucikkek vannak, akkor a hosszabb szállítási határidő az irányadó. Az esetleges szállítási késésért a PRIMA-PROTETIKA Kft. anyagi felelősséget nem vállal. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a PRIMA-PROTETIKA Kft. haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval további egyeztetése céljából. Sikertelen kézbesítés esetén a megrendelést a PRIMA-PROTETIKA Kft. érvénytelennek nyilvánítja és törli. 

Alapdíjak: 

 

A küldemény tömege 

Szállítási díj 

0 – 2 kg 

2 499 Ft 

2 – 5 kg 

3 000 Ft 

5 – 10 kg 

3 500 Ft 

10 – 20 kg 

4 500 Ft 

20 – 30 kg 

5 500 Ft 

30 - 40 kg

8 000 Ft

 

Az utánvétel díja egységesen 700 Ft, melyet a fenti árak nem tartalmaznak! 

Kedvezményes szállítási díjak: 

10.000,- Ft értékű rendelés felett a szállítási díj egységesen 990,- Ft! (+ utánvétel díja) 

20.000,- Ft értékű rendelés felett ingyenes a kiszállítás! (a szállítási díjat cégünk átvállalja) (+ utánvétel díja) 

A 30 kg-nál nagyobb súlyú termékek (pl.: masszázs ágy stb.) postai úton történő kiszolgálása nem lehetséges, így ezeknek az eszközöknek egyedi szállítási díja van, melyet a termék leírásában megjelölünk. 

Az árak az áfát tartalmazzák!  

Bővebben lásd a Szállítási feltételek menüpontban: 

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

6. A Vásárló jogai és kötelezettségei 

A Vásárló 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt (a szállítótól eltérő) harmadik személy átveszi. Az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi Elállási nyilatkozat űrlap segítségével vagy postai vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre:

 

PRIMA-PROTETIKA Kft. 

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.

Tel.: +36 (66) 529-470 

Fax: +36 (66) 529-480 

E-mail: webaruhaz@prima-protetika.hu 

 

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Kérjük, lemondási szándékát a felesleges szállítás elkerülése érdekében haladéktalanul jelezze! 

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, a PRIMA-PROTETIKA Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során elsősorban átutalási fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételét kifejezetten kéri. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a PRIMA-PROTETIKA Kft. mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket 

A Vásárló köteles az Eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül hiánytalanul visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Kérjük, hogy a terméket a számlával együtt az alábbi címre küldjék vissza:

PRIMA-PROTETIKA Kft. 

5600 Békéscsaba, Vandháti út 1.

A csomagon tüntessék föl: WEBÁRUHÁZ VISSZÁRU

 

A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az utánvéttel, vagy portóval feladott csomagot a PRIMA-PROTETIKA Kft. nem fogadja el, azt nem áll módunkban átvenni. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az Eladó minden esetben videofelvételt készít. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben meghatározott elállási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta. 

6.1 A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek 

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási és felmondási jogát 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát. 

6.2 Elállási nyilatkozatminta 

Elállási nyilatkozat 

 

Címzett: PRIMA-PROTETIKA Kft. 

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. 

Tel.: +36 (66) 529-470 

Fax: +36 (66) 529-480 

E-mail: webaruhaz@prima-protetika.hu 

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorolom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: „termék/ek megjelölése 

 

A szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: 

Fogyasztó neve: 

Fogyasztó címe: 

Fogyasztó aláírása:(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt.: „dátum” 

7. Szavatosság és jótállás 

A PRIMA-PROTETIKA Kft. által üzemeltetett internetes áruházban megvásárolható valamennyi árucikknél fel van tüntetve a szavatossági/jótállási idő. A Vásárló szavatossági/jótállási igényét az eredeti számlával és/vagy jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük, hogy az iratokat legalább egyikét gondosan őrizze meg. 

7.1 Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön a PRIM-PROTETIKA Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy elállhat a szerződéstől.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a PRIMA-PROTETIKA Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

7.2 Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

7.3 Jótállás 

7.3.1. A PRIMA-PROTETIKA Kft. termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

7.3.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az PRIMA-PROTETIKA Kft. végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

7.3.3. Tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás

A jótállást (közismert nevén garanciát) a vállalkozások általában önként vállalják, de bizonyos termékek (tartós fogyasztási cikkek) esetén azt jogszabály is kötelezően előírja.

 

A kötelező jótállás csak a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott fogyasztási cikkekre érvényes. Nem minősül fogyasztónak a cég vagy egyéni vállalkozás.

Sávos jótállási idő

Az eddigi egy éves kötelező jótállás időtartama 2021-től a következők szerint változik:

10-100 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 1 év,

100-250 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 2 év,

250 ezer forint feletti termékek esetén a jótállás időtartama 3 év.

 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás/annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

E-jótállási jegy

A vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását/üzembe helyezését követő napon köteles.

A jótállásból eredő jogok főszabály szerint a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a bizonylattal érvényesíthetőek.

Javítási, cserélési és visszafizetési szabályok

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk kijavítására 30 napon belül nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni.

A fentiek esetében, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A fenti szabályok nem vonatkoznak a következőkre: elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó, motoros vízi jármű.

 

7.3.4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó:

 

·         elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az PRIMA-PROTETIKA Kft. -nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

·         ha az PRIMA-PROTETIKA Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az PRIMA-PROTETIKA Kft. köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. MMM -nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, azonban előfordulhat, hogy minden törekvése ellenére a 15 napos határidőt nem tudja tartani.

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

 

7.3.5. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az PRIMA-PROTETIKA Kft.-t terhelik.

 

 

7.3.5. PRIMA-PROTETIKA Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

7.3.6. PRIMA-PROTETIKA Kft. jótállási jegy: A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső termékek mellé a PRIMA-PROTETIKA Kft. jótállási jegyet ad, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak.

 

8. Kellékszavatosság

8.1. A fogyasztónak minősülő Vásárló az PRIMA-PROTETIKA Kft. hibás teljesítése esetén az PRIMA-PROTETIKA Kft. -vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

 

 

8.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

 

8.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az PRIMA-PROTETIKA Kft.számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az PRIMA-PROTETIKA Kft. költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Felhívjuk a figyelmet, hogy természetes személy fogyasztó által kötött szerződés esetén a fogyasztó a kellékszavatossági jogai keretében a hibát maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki! Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

 

8.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az PRIMA-PROTETIKA Kft. adott okot.

 

 

8.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az PRIMA-PROTETIKA Kft. -vel.

 

 

8.6. A Vásárló közvetlenül az PRIMA-PROTETIKA Kft. -vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 

8.7. A szerződés teljesítésétől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló igazolja, hogy a terméket az PRIMA-PROTETIKA Kft.-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben PRIMA-PROTETIKA Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben PRIMA-PROTETIKA Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

8.8. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 

9. Termékfelelősség

9.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 8. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékfelelősségi/termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

 

8.2. A fogyasztónak minősülő Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

8.3. Termékszavatossági igényként a fogyasztónak minősülő Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló kell bizonyítania.

 

 

8.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 

8.5. Termékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztónak minősülő Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

8.6. A fogyasztónak minősülő Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

 

8.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

 

8.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha az alább felsorolt feltételek egyikét bizonyítani tudja:

 

·         a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·         a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·         a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

 

8.9. Szavatossági és jótállási igények ügyintézése 

A PRIMA-PROTETIKA Kft. Webáruházban a panasz ügyintézés a következők szerint történik: 

a.       Szavatossági igényeit a Vásárló az alábbi elérhetőségen teheti meg: 

·         Levélcím: PRIMA-PROTETIKA Kft., 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. 

·         E-mail: webaruhaz@prima-protetika.hu 

b.       Szavatossági igény bejelentése esetén, kérjük a következő adatokat küldje meg részünkre: 

·         Vásárló neve 

·         A vásárlócíme 

·         A csomag felvételének címe (amennyiben ez nem egyezik meg a vásárló felvételének címével) 

·         A vásárló egyéb elérhetősége, amelyen kereshetjük 

·         Termék megnevezése 

·         Teljesítés időpontja  

·         A számla száma és/vagy a termék beazonosításához szükséges adat(ok) 

·         Hiba leírása 

·         A Vásárló által érvényesíteni kívánt jog 

·         A visszaküldés módja, lehívás esetén a visszaküldendő hibás termék felvételének címe 

·         A szavatossági igény, beérkezését követően a PRIMA-PROTETIKA Kft. igényli meg a hibás termék vissza hozatalára a szállítást. A kellékszavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek a PRIMA-PROTETIKA Kft.-t terhelik. 

A Vásárlónak egy küldeményben kell összekészíteni a terméket/termékeket az összes tartozékkal, tiszta állapotban. A csomaghoz mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylat (számla és/vagy jótállási jegy) eredetiét vagy másolatát. Célszerű a csomagot úgy becsomagolni, hogy annak tartalmához más ne férhessen hozzá, és a tartalma meg legyen óvva a szállítás közbeni esetleges sérülésektől, hiszen a szállítása közben a küldeményt ért kár a Vásárló kára. 

c.       A küldemény megérkezése után a csomag mindig egy vezető beosztású kolléga jelenlétében kerül kibontásra és a vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az Eladó minden esetben videofelvételt készít. Ezek után haladéktalanul tájékoztatjuk a Vásárlót a küldemény megérkezéséről, az esetleges benne fellelt hiányosságokról, vagy a rendben lévőség esetén a szavatossági eljárás megkezdéséről és a reklamációs jegyzőkönyv felvételéről. 

d.       Amennyiben az érintett termék a PRIMA-PROTETIKA Kft. által gyártott termék, kivizsgálását a PRIMA-PROTETIKA Kft. gyártási részlege végzi, amennyiben forgalmazott termékről van szó, a termék továbbküldésre kerül a gyártó, vagy magyarországi importőr részére kivizsgálás céljából. 

e.       A kivizsgálás eredményéről a Vásárlót írásban (e-mail) tájékoztatjuk és egyeztetjük a javított vagy csere termék visszajuttatásának módját és idejét. A visszajuttatás költségét mindig a PRIMA-PROTETIKA Kft. viseli. 

9.1. Panasztétel az PRIMA-PROTETIKA Kft.-nál:

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését vagy ennek veszélyét észleli, illetve egyéb okból kifogásolja az PRIMA-PROTETIKA Kft. rendelésével, vásárlásával, jótállási, kellékszavatossági vagy bármilyen egyéb igényével kapcsolatos eljárását, úgy panaszával a PRIMA-PROTETIKA Kft.ügyfélszolgálatához fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

 

Telefon: +36 66-529-470

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 9:00 - 15:00

Szombaton és Vasárnap: zárva

Ünnepnapokon nem elérhető!

E-mail: webaruhaz@prima-protetika.hu

 

 

A Vásárló a panaszát az előbbieken túl személyesen is jogosult bejelenteni bármely magyarországi PRIMA-PROTETIKA Kft. szaküzletében.

 

 

PRIMA-PROTETIKA Kft. a bejelentett szóbeli panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és – amennyiben lehetséges – intézkedik annak orvoslása érdekében; amennyiben a panasz azonnal nem intézhető el, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy MMM a fogyasztói panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően 5 évig őriz meg, és annak egy példányát a fogyasztónak átadja. MMM az írásbeli panaszt legkésőbb 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja, a panaszt elutasító döntését írásban indokolja.

 

9.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek honlapon.

 

9.3. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárlók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztónak minősülő Vásárló beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

 

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 

25.4. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

A Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

25.5. Bírósági eljárás kezdeményezése

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

 

10. Adatvédelem, adatbiztonság 

A megrendelések kiszállítása érdekében a PRIMA-PROTETIKA Kft. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére: 

vevő neve 

vevő címe 

utánvét összege 

szállítási cím 

átvevő neve és elérhetőségi telefonszáma 

A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, kezeli és a kézbesítés után azokat a PRIMA-PROTETIKA Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti. 

A PRIMA-PROTETIKA Kft. a szolgáltatás nyújtása során birtokába jutott adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Lásd a PRIMA-PROTETIKA webáruház Adatkezelési tájékoztató menüpontjában. 

11. Egyéb 

11.1. Árak módosítása 

A Szolgáltató a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. 

11.2. Technikai korlátok 

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást. 

11.3 Szerzői jogok és hivatkozások 

Az PRIMA-PROTETIKA Kft. Weblapján (prima-protetika.hu) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Cégünkre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában az PRIMA-PROTETIKA Kft. tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után. 

A prima-protetika.hu-ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk. 

11.4 Adatkezelési tájékoztató

A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023. december 1.